“Nifs” kanzunetta ġdida ta’ Mistura

Id-duo lokali Mistura għadu kif ħabbar it-tnedija ta’ kanzunetta ġdida bl-isem “Nifs”, li hija l-ewwel waħda wara l-album Regħbus li ħareġ fl-2018. B’tema sajfija, Mistura jiddeskrivu dan l-istaġun partikolari tal-2020 bħala “nifs bejn mewġa u oħra”. Il-kanzunetta, li ttellgħet fuq YouTube b’video mużikali li fih il-kliem tal-kanzunetta, tinsab hawn: https://youtu.be/p72lUQ6dEk4

“Intqal ħafna dwar dak kollu li qiegħed jiġri madwarna din is-sena straordinarja, u aħna m’għandna xi nzidu xejn ħlief li forsi noħolqu ftit ironija mis-sitwazzjoni preżenti b’din il-kanzunetta li nisperaw li tintgħoġob.”

Mistura ddebuttaw fl-2012 fil-festival tal-Għanja tal-Poplu fejn ħadu l-premju WAFA għall-aqwa talent ġdid. Minn dak iż-żmien ’l hawn huma daqqew f’diversi postijiet, fosthom Rock the South, Teatru Unplugged, il-Farsons Great Beer Festival, l-Evenings on Campus, Notte Bianca u Kotra. Mistura ħarġu żewġ studio albums li huma “U d-Dinja Tkompli Ddur” (2014) u “Regħbus” (2018) flimkien ma’ album live ta’ kunċert fl-2016 bl-isem “U l-Kotra Għajtet f’Daqqa”. Aktar dettalji misturamalta.com.

“Nifs” new song by Mistura

Local duo Mistura has just announced the release of a new song called “Nifs”, which is the first since album Regħbus issued in 2018. With a summer theme, Mistura describe this particular 2020 season as “breathing between waves” (“nifs bejn mewġa u oħra”). The song, which has been uploaded on YouTube with a lyric music video, can be watched here: https://youtu.be/p72lUQ6dEk4

“A lot has been said about everything that is happening around us throughout this extraordinary year. We have nothing to add except some irony from the situation we are currently in with this song, which we hope people will like.”

Mistura debuted in 2012, at the L-Għanja tal-Poplu festival where they won the WAFA award for Best New Talent. Since then, they performed at a variety of venues including Rock the South, Teatru Unplugged, the Farsons Great Beer Festival, the Evenings on Campus, Notte Bianca and Kotra. They released two studio albums, “U d-Dinja Tkompli Ddur” (2014) and “Regħbus” (2018) together with a live concert album in 2016 called “U l-Kotra Għajtet f’Daqqa”. More details at misturamalta.com.

Recap

Meta bdejna bħala Mistura konna jien u Malcolm. Konna għamilna l-ewwel ftit snin naħdmu online – nibagħtu demos u tracks lil xulxin u nkomplu nibnu fuq fejn l-ieħor ikun wasal. Kif ikollna kanzunetta lesta konna ntellgħuha online immedjatament, u allura kellna ritmu ta’ kanzunetta kull ftit xhur. L-album “U d-Dinja Tkompli Ddur” (2014) ħdimnieh b’dal-mod.

Ftit ftit imbagħad inbdilna f’band, ma’ Matthew u Mark u xi drabi ma’ Cheryl, Martina, Janice, Nathalie, Francesco u Joseph. Bdejna ndoqqu ħafna live, partikolarment fl-2015, fejn bdejna anki naħdmu l-arranġamenti tal-kanzunetti ġodda ta’ dan il-perijodu fil-garaxx sakemm ħriġna “Regħbus” (2018). Il-ħoss ta’ dan l-album, fil-fatt, huwa ta’ kif konna ninstemgħu bħala band meta ndoqqu live flimkien. Min qatt daqq f’band jaf kemm esperjenza hekk taf tkun interessanti u ta’ pjaċir uniku. Il-memorji huma sbieħ u l-istejjer huma bosta, partikolarment fil-garaxx li konna napprattikaw fih Rampol Buildings Birkirkara.

Fl-2019, imbagħad, daqqejna live darba u waqafna għal diversi raġunijiet. Ħsibna li għalissa sa nibqgħu weqfin, sakemm l-2020 qalbet id-dinja ta’ kulħadd ta’ taħt fuq. Għall-ewwel xhur ma kellna ċans nagħmlu xejn minħabba impenji oħra, iżda dal-aħħar ġimgħat, kif qaleb Lulju, f’daqqa waħda qisha ġiet il-muża u erġajna skoprejna l-mod oriġinali ta’ kif konna naħdmu tmien u seba’ snin ilu u f’temp ta’ ftit ġimgħat għandna żewġ kanzunetti lesti u oħra nofs triq. U allura jien u Malcolm iddeċidejna li nerġgħu lura għal dan il-metodu. L-ewwel kanzunetta ser intellgħuha fil-ġimgħat li ġejjin u naraw fejn toħodna din l-avventura ġdida.

Aspettattivi kbar m’għandniex. Wara kollox qed nitkellmu fuq kanzunetti, aktar u aktar bil-Malti, u mhux fuq xi rocket li sejjer fuq Mars jew fuq xi kura għall-COVID. Imma bil-ftit tagħna nisperaw li jkun hemm min jieħu gost, u forsi anki jġiegħlu jaħseb xi ftit.

Jekk għadek qed taqra s’hawn isfel, grazzi. Minn dal-kanzunetti ma tieħu xejn ħlief li tiżvoga ftit li jkollok fuq moħħok, li tgħaddi siegħa żmien iddoqq u tirrekordja, u l-apprezzament ta’ nies bħalek li jsegwu li nkunu qegħdin nagħmlu.

Tislijiet,
Antonio